Al cel de Verdaguer (i2)

Verdaguer ens diu al pròleg que Al cel és conseqüència de les Flors del Calvari, “germà d’aquelles aspres queixes i fill d’aquelles penes i dolors.” És així que se l’ha de llegir, com la destil·lació d’un llibre que parlava de les espines de la vida terrenal, dels dolors del martiri d’un poeta que podia ben dir, amb Llull, “pres ai la crotz.”

“Cabalment a Nostre Senyor li és tan plaent que l’ànima patesca, que, segons un piadós autor, si no hi hagués altre medi, enviaria un Àngel perquè l’atribolés”. Aquesta frase és del pròleg de Flors del Calvari. Al primer poema de Al cel, Als qui pateixen, hi afegeix que “la pena és lo preludi de la Glòria”. Aquesta Glòria és la que mira d’explicar en aquest llibre. A Flors del Calvari havia portat la creu; Al cel són els fruits que n’ha collit. No la descripció dels patiments, sinó la Glòria a què l’han dut i que ara ell ofereix als qui pateixen. En caritat, compassió i tendresa la generositat de Verdaguer no té acabament.

Al cel és la conclusió serena i esperançada després del calvari. Comença amb un dels millors inicis de llibre mai escrits en català: “Vull anar al cel.” I, a continuació, “No voldria anar-hi sol”. El llibre gira la mirada de la terra cap al cel. Fins ara Verdaguer havia viscut i escrit “dessota l’ala d’or de l’estelada” ( és un vers de Qui com Déu ). Ara dedicarà un llibre al cel.

A Vora la mar ( de Flors del Calvari ) Verdaguer ja havia sentit la necessitat de deixar d’escriure efímerament sobre la sorra i d’“escriure amb estels”. A In principio ( de Al cel ), qui veiem escriure amb estels és nostre Senyor:

i cada vers se convertia en rastre,
cada estrofa en brillant constel·lació.

I cada sol deixava per estela
sa lletra d’or o clàusula d’argent

Verdaguer segueix la idea medieval del món com a llibre de Déu. Ell mateix havia reescrit el versicle 288 del Llibre d’amic i amat en la seva versió de les Perles:

- Aquest món és un gran llibre
on qui l’haja estudiat
sap llegir en cada plana
el nom de mon Estimat.
I ton estimat s’hi troba?
Sí, respon l’enamorat,
com l’escriptor en lo llibre
lo poeta en son dictat,
aqueixa divina fruita
que és sortida de son cap.

L’únic que Verdaguer ara ha de fer és anar subratllant aquest gran llibre del món amb la puresa i naturalitat que li ve de la purificació a què s’ha sotmès. Verdaguer treballa amb elements divins, per això no veu el món com una terra de calamitats, ni de tenebrositat catòlica. Quan parla dels enemics, no es rabeja en els pecats que cometen, sinó en el patiment que li provoquen. Verdaguer escriu amb l’admiració i la meravella de qui es troba Déu pel món, amb tanta intensitat que som tot just a un pas del Maragall del Càntic espiritual o del Ruyra de Les coses benignes.

Al mateix temps, com aprendre, com fer servir aquest llenguatge de Déu? Verdaguer es troba de ple amb el problema de la poesia moderna per procurar-se un llenguatge nou. La voluntat de Vora la mar d’escriure amb estels corresponia al desig de superar la caducitat dels escrits, és a dir que només expressava el tòpic de la voluntat de perdurar. A Al cel, però, Verdaguer però ja no busca l’eternitat, sinó la llum d’aquestes estrelles, una il·luminació que el llenguatge habitual no li dóna. Busca una altra parla, La parla del cel, que és un poema central del llibre:

Sön llenguatges del desterro
los llenguatges d’aquest món;
l’un porta dring de cadenes,
l’altre du baf de presó,
l’un té mots que semblen d’odi,
l’altre que són de rancor,
l’altre lladrucs de blasfèmia
més feréstecs que els del llop.

Lo llenguatge de la pàtria
és festívol i sucrós;
és pastat de mel d’abelles
i parrupeig de coloms,
de raig de llum sense fosca,
d’alegria sens tristor,
és d’aleteigs i harmonies
i murmuris d’oracions,
de cants i música d’àngel
i sospirs de rossinyol,
que és la parla de la Glòria
lo llenguatge de l’amor.

Per trobar aquest idioma nou, farà servir els estels, i estrangerismes nous – míting, llentiqüeles, maisó -, i arribarà a demanar ajut als àngels, a Excelsior:

Si encara jo no en só digne,
oh angelets, bons angelets,
puix l’arpa se m’és rompuda
al sentir vostre concert,
dau-me’n una de les vostres,
deixau-me la vostra veu,
i assajaré ací en la terra,
entre plors d’enyorament,
algun dels mots de l’Hossanna
que tinc de cantar al Cel.

I val la pena notar aquest doble sentit del vers final, on “tinc de cantar al Cel” conjunta el present – la voluntat de cantar al Cel – i el futur – cantaré al Cel -, en un joc d’ambigüetats semblant al que Verdaguer fa al títol ( Al cel com a intenció, com a lloc i com a dedicatòria ).

Vist que el món és el llibre, Eva i la rosa pot fàcilment recordar al lector de poesia la Creació del poema de Carner. La qüestió del llenguatge també hi surt, i és magnífica aquesta correspondència tan completa entre el llenguatge del món i el del cel, que no se sap què és primer:

Eren noves la mar i les boscúries,
no apreses les cantúries
del cèlic rossinyol no sentit mai,
los serafins del cel li responien,
i anaven i venien
les músiques i càntics per l’espai.

Perquè abans del pecat original aquest llenguatge que Verdaguer pretén ja va exisitir, i Eva podia parlar amb la rosa, és a dir, comunicar-se directament amb el llibre del món o amb Déu ( idea que Maragall també teoritzarà al cap de pocs anys ):

Retragueren llavors llur poncellatge
del Cel amb lo llenguatge,
sos misteris i somnis i plaers;
tenen sempre que dir-se tantes coses
les verges i les roses,
ai! i aquells eren sos amors primers.

Encara no s’havien separat llenguatge i amor, encara Llull no havia hagut d’escriure que “si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor”.

Al cel és un compendi verdaguerià, amb la característica barreja de ciència i religió, de cultura clàssica i cristiana – l’Stella Matutina al costat d’Orion -, però també és un llibre de recapitulació i tancament, on es repleguen tots els temes verdaguerians, la pàtria, la religió, la poesia. L’efecte pel lector és d’una meravella insòlita, i una vegada acabat hem de tancar un moment els ulls i deixar que es fongui a poc a poc l’enlluernament de tanta joia i pedreria, i encara és probable que no se’ns esborri del tot. Poetes com Narcís Comadira o Enric Casasses tenen tota la raó de posar Al cel al capdamunt de l’obra verdagueriana.

2 Responses to “Al cel de Verdaguer (i2)”

  1. Lluís Says:

    Fa un temps vaig gosar escriure sobre Verdaguer al blog, a propòsit del disc de Roger Mas “Les cançons tel·lúriques”. Verdaguer és molt complex i s’agraeix l’esforç per apropar-lo al públic que va fer en Mas. Fa poc he vist un assaig sobre L’Atlàntida que diu coses similars a les que dius tu: aquesta mescla tan àmplia on hi cap religió, ciència i també esoterisme.

  2. cgi Says:

    Gràcies,
    És reconfortant llegir algú que no té complexe de parlar de Déu.

Leave a Reply

S'actualitza de tant en tant