Consideracions marginals sobre Porcel,i 20

A mitjans dels vuitanta, Edicions La Campana va endegar una sèrie d’antologies de textos fetes pel seus mateixos autors. Es deien 100 pàgines triades per mi. Porcel introdueix el seu volum amb una Nota prèvia que diu “¿Cent pàgines? Només en llibres, n’he escrites més de cinc milers. I potser el doble en articles.”

L’últim paràgraf del seu escrit pot fer llum al que van ser la seva vida i obra. Defineixen la mena d’escriptor que ell mateix es considerava i poden servir per ratificar el poc que he dit sobre Porcel, i tancar així aquesta sèrie estival.

“Sóc escriptor perquè és el que més m’agrada. I estic content de la meva obra. Penso, però, que escriure és una conseqüència de la meva vida i que encara he de fer més del que porto fet. Ambició? Sí. I por: tot costa tant, la mort sempre espera… Però vull creure, tossut, en la glòria de l’home.”

One Response to “Consideracions marginals sobre Porcel,i 20”

  1. j.t. Says:

    Deixi’m dir-li-ho: extraordinària, la sèrie.

Leave a Reply

S'actualitza de tant en tant